Välkommen till S:t Eriks Gymnasium

Nyheter

Aktuellt

ÖPPET HUS

Onsdag 5 december mellan kl 17-19 öppnas portarna till S:t Eriks gymnasium och RgRh. Kom och träffa elever, lärare och övrig personal. Kl 17.00 och 18.00 ger rektorer och lärare allmän info i Aulan på plan 7 Välkommen!

Fler tillfällen:

Välkommen också på Öppet hus S:t Eriks gymnasium lördag 26 januari 2019 kl 11-14 Informationskväll tisdagen den 7 maj 2019 kl 17-19 (EJ RgRh)

Vuxenutbildning

Är du nyfiken på våra utbildningar för vuxna? Hos oss kan du utbilda dig inom ramen för yrkesinriktad vuxenutbildning (komvux). Alla våra vuxenutbildningar är utbildningar på heltid som berättigar till stöd från CSN.