VX Möbel- /finsnickare

Utbilda dig till snickare på S:t Eriks Finsnickarskola!

 

Ettårig grundläggande möbel- /finsnickarutbildning
för vuxna på S:t Eriks gymnasium

Du lär dig de grundläggande kunskaper och färdigheter inom trä- och möbelteknik som krävs för ett yrke som möbel- och inredningssnickare. Fackteori och praktik varvas i undervisningen. Med arbetsritningars hjälp tillverkar du olika produkter med stigande svårighetsgrad. Sex veckors praktik förläggs till ett snickeriföretag (APL).

KURSPAKET Möbel- /finsnickare  (grundkurs)
Kurskod                    Kurs                                      Gymnasiepoäng
HAVHAV0                  Hantverksintroduktion                     200
CADCAD01                CAD 1                                                    50
HVKMAE0                  Material och miljö                             100
HAVFIN01                  Finsnickeri 1                                       200
HAVFIN02                  Finsnickeri 2                                       200
HAVFIN03                  Finsnickeri 3                                       200
HAVFIN04S                Finsnickeri 4 specialisering                50
Summa 1000

Praktik ingår med 6 veckor.  

Förkunskaper:   Motsvarande 9-årig grundskola, svenska som andraspråk grund
Heltidsstudier:  1000 poäng
Terminstider:     2018-08-10 -- 2018-12-21
                              2019-01-07 -- 2019-06-07
Sista ansökningsdatum: 10 juni 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fördjupa och bredda din snickarutbildning på
på S:t Eriks Finsnickarskola

Ettårig fortsättningskurs inom möbel- /finsnickeri
för vuxna på S:t Eriks gymnasium.

Fortsättningskursen bygger på grundutbildningen i möbel- och finsnickeri. Kursen ger dig kunskaper och färdigheter för mer kvalificerade arbetsuppgifter inom möbel- och inredningsteknik. Arbetsritningar och integrerad fackteori används i undervisningen. De studerande tillverkar produkter i stigande svårighetsgrad med hjälp av egna ritningar.
Sex veckors praktik förläggs till ett snickeriföretag (APL).

KURSPAKET Möbel- /finsnickare  (fortsättningskurs)
Kurskod                    Kurs                                      Gymnasiepoäng

HVKTRA0                   Tradition och utveckling                   100
CADCAD02                CAD 2                                                     50
HAVFIN04                  Finsnickeri 4                                       200
HAVFIN04S2              Finsnickeri 4 specialisering                50
HAVFIN04S3              Finsnickeri 4 specialisering                50
HAVFIN05                  Finsnickeri 5                                       200
HAVFIN05S                Finsnickeri 5 specialisering                50
HAVFIN05S2              Finsnickeri 5 specialisering                50
HAVFIN05S3              Finsnickeri 5 specialisering                50
ENTENR0                    Entreprenörskap                              100
GYARHV                      Gymnasiearbete                               100
Summa 1000

Praktik ingår med 6 veckor.

Förkunskaper:   Möbel- /finsnickeri grundkurs eller motsvarande kunskaper i träteknik
Heltidsstudier:  1000 poäng
Terminstider:    2018-08-10 -- 2018-12-21
                             2019-01-07 -- 2019-06-07 
Sista ansökningsdatum: 10 juni 2018

Dela: