Vision & Värdering

VISION

På S:t Eriks gymnasium ska alla elever lyckas med sina studier!

VÄRDEGRUND

FörståelseÖppenhet – RespektAnsvar

Dessa ord sammanfattar vår värdegrund.

Hos oss möter personal och elever varandra med förståelse, öppenhet och respekt.
Vi tar ansvar för oss själva, varandra, vårt arbete och vår miljö.

Våra elever ska lära sig att formulera frågor, bearbeta dessa, analysera information
samt ta ställning till sina resultat och presentera dessa.

Elevens utmaning är att leva upp till de positiva krav vi ställer. Kraven består i att vara närvarande, aktiv och delaktig i kurser samt att ställa upp på skolans gemensamma värdegrund.

Dela: