VFU/lärarutbildning

Särskilt utvald övningsskola

S:t Eriks gymnasium och Scengymnasiet S:t Eriks har blivit särskilt utvalda övningsskolor
för lärarutbildningen vid Stockholms universitet.

Det innebär under en femårsperiod (1 juli 2012 – 31 december 2016) ett nära samarbete mellan vårt gymnasium och Stockholms universitet, vilket främst ska resultera i att ett
stort antal av universitetets lärarstuderande får sin verksamhetsförlagda undervisning här
på S:t Eriks gymnasium.

En majoritet av skolans lärare kommer att vidareutbilda sig i handledning av lärarstudenter på praktik (VFU), en utbildning som universitetets lärare håller här på S:t Eriks gymnasium sedan hösten 2012. Alla som handleder lärarstudenter har gått, påbörjat eller kommer att gå denna utbildning. Universitetets lärare anordnar också seminarier för skolans alla handledare och skolans lärare och personal kommer i sin tur att erbjuda studenterna professionsutvecklande seminarier.

Samarbetet med Stockholms universitet innebär att vår skola erbjuds ett kvalitativt
utvecklingsarbete inklusive kompetensutveckling för skolans lärare. Detta borgar i sin tur
för att kvaliteten på skolan höjs genom att ännu fler av våra lärare kommer i kontakt med
aktuell pedagogisk och ämnesdidaktisk forskning via Stockholms universitet.

Dela: