Våra utbildningar

Söker du mångfald och variation? Är du öppen för att människor har olika talanger som kan utvecklas till kompetens och yrkesskicklighet? Då är det till S:t Eriks gymnasium du ska söka! 

Vi har, som ingen annan gymnasieskola i Stockholm, en stor variation på program, inriktningar och profiler. Vi har gymnasiesärskola och vi har en riksrekryterande spetsutbildning till estetiska programmet, inriktning estetik och media med profil "Film och regi". Det betyder att du kommer att lära känna fler med samma intressen som du från hela landet.

Introduktionsprogram

Språkintroduktion
Programinriktat individuellt val

Yrkesprogram

El- och energiprogrammet
Hantverksprogrammet

Högskoleförberedande program

Naturvetenskapsprogrammet är den breda utbildningen som öppnar för de flesta studier på universitet och högskola. Tyngdpunkten ligger på matematik och de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi men även samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen ingår.
Hur formas vi av samhället? Hur ser andra människors livsvillkor ut i andra delar av världen och hur påverkas vi av globaliseringen? Är du intresserad av dessa frågor är samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap valet för dig.

Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet 

Vuxenutbildning

 

 

Dela: