Till innehåll på sidan

Textil design

Under din tid på vår skola har du tillgång till stora ljusa lokaler som är anpassade för verksamheten. Du har en egen arbetsplats med industrimaskin och övrig professionell utrustning.

Vårt mål är att kunna ge dig en utbildning av högsta kvalitet, där sömnad, design och konstruktion är i fokus. Alla våra lärare är legitimerade i ämnena som de undervisar i och all undervisning är lärarledd.

Under din tid hos oss får du möjlighet att utveckla din egen kreativa skaparprocess. Vi arbetar från idé till färdig produkt. Det innebär att hela produktionskedjan finns med i upplägget från idéskiss, materialval, mönsterkonstruktion till färdigt plagg. Inom ämnena entreprenörskap och design ges förutsättningarna att omsätta idéerna till projekt och att träna på kollektionsupplägg och presentation.

Det du skapar får du möjlighet att visa upp vid utställningar och modevisningar som vi tillsammans på skolan anordnar. Vi har också haft förmånen att bli anlitade för olika evenemang, utställningar och uppdrag, vilket vi är hedrade över. Det skapar inspiration och lust samt värdefulla kontakter och möjligheter.

Genom din APL och våra branscherfarna lärare får du fantastiska möjligheter att förbereda dig inför arbetslivet. Vi har ett bra samarbete med textilbranschen. Genom återkoppling från våra praktikplatser vet vi att våra elever håller en hög kunskapsnivå.

 

Under din tid hos oss, vill vi ge dig:

  • Lust till att skapa och designa kläder!
  • En bred kunskap i sömnad och design!
  • Yrkeserfarenhet på våra attraktiva praktikplatser!
  • Trygg och lugn inlärningsmiljö!

Utbildningen ger:

  • En bra grund för att söka sig vidare inom design- och textilbranschen, både till högskolestudier och till arbeten inom branschen
  • Förmåga och kunskap att förverkliga egna idéer inom design
  • God kunskap inom sömnad och mönsterkonstruktion
  • Kännedom om olika textila material, modets historia och modeteckning
Ingress: 
Under din tid på vår skola har du tillgång till stora ljusa lokaler som är anpassade för verksamheten. Du har en egen arbetsplats med industrimaskin och övrig professionell utrustning.