Textil design

Du utbildas i stora ljusa lokaler anpassade för verksamhet inom textil och design. Det finns platser för varje elev att ha en egen industrimaskin och i övrigt fackmässig utrustning. All undervisning är lärarledd vilket innebär att vi lär känna varandra bra både lärare och elever. Att trivas, känna trygghet och stimulans är viktigt för den enskilda eleven och för gruppen som helhet. Dina lärare är behöriga gymnasielärare med hög kompetens och stor branschvana inom det textila området alltifrån tillverkning till produktion. Lärarlaget har ett väl fungerande samarbete både kring eleverna och utbildningen där vi har utarbetat den röda tråden som löper inom hela utbildningen. Det innebär att hela produktionskedjan finns med i upplägget från idéskiss, materialval, mönsterkonstruktion till färdigt plagg. Inom ämnena entreprenörskap och design ges förutsättningar att omsätta idéerna till projekt och att träna upplägg och presentation.

Genom din APL får du fantastiska möjligheter att förbereda dig för arbetslivet då vi har ett mycket bra samarbete med textilbranschen och dess aktörer. Genom återkoppling från våra praktikplatser vet vi också att våra elever håller en hög kunskapsnivå. Vi har också haft förmånen att bli anlitade för olika evenemang, utställningar och uppdrag vilket vi är hedrade över. Eleverna får då uppdrag utöver kursupplägget som skapar inspiration och lust samt värdefulla kontakter och möjligheter.

För att nå högre kompetens och vidareutbilda sig kan man söka sig till:

 • Beckmans designhögskola
 • Borås Textilhögskola
 • Konstfack
 • Sätergläntan
 • Stenebyskolan
 • Designhögskolan i Umeå Universitet
 • Tillskärarakademin i Stockholm, Malmö och Göteborg
 • Hantverksakademin Stockholm, Uddevalla
 • Nordisk design skola, YH utbildning- Proteko
 • Modevetenskap Stockholms universitet
 • Textilvetenskap Uppsala universitet
 • Yrkeshögskolan i Uddevalla

Tänkbara yrkesutgångar:

 • Mönsterkonstruktör
 • Design assistent
 • Skräddare
 • Stylist
 • Tillskärare
 • Textilkonservator
 • Inköpare
 • Inköpsassistent
 • Textillärare
 • Textilekonom
 • Textilingenjör
 • Designtekniker
 • Modellsömmerska
 • Ändringsskräddare
 • Kostymör
 • Teaterskräddare
 • Modist
 • Färgare och Patinerare
 • Butiksförsäljare