Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 7

 • Specialpedagog

  Specialpedagogerna på S:t Eriks gymnasium arbetar främst med att anpassa och utveckla lärmiljön så att den ska fungera för alla elever.

 • Skolsköterska

  Skolsköterskorna på S:t Eriks gymnasium strävar efter hög tillgänglighet med öppen mottagning för elever varje dag.

 • Skolpsykolog

  Vår skolpsykolog arbetar med gymnasiesärskolans nationella och individuella program.

 • Skolläkare

  Skolläkare är Maria Ronnerstam. Du bokar tid till skolläkaren genom skolsköterska.

 • Skolkurator

  Till skolkurator kan du vända dig till om du vill ha hjälp/stöd att hitta lösningar på personliga svårigheter, t ex kring relationer, stress, skoltrötthet, konflikter, funderingar kring självkänsla och identitet.

 • Elevhälsa

  Elevhälsan ska hjälpa eleverna att nå skolans mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns ett elevhälsoteam.

 • För elever på S:t Eriks gymnasium

  För elever

  Du hittar även kontaktuppgifter till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, försäkringar och annat som kan vara bra att veta.