Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen har av tradition en central position på S:t Eriks gymnasium och eleverna har tillgång till studie- och yrkesvägledning under hela gymnasietiden.

Syftet är att ge god vägledning inför de olika val och beslut eleverna ställs inför.

Elevernas egna behov och förväntningar är grunden i vägledningsarbetet och respekt för varje individ är den självklara utgångspunkten.

Eleverna skall med hjälp av vägledningsprocessen förberedas för att fatta väl underbyggda egna beslut i olika frågor kring utbildning och arbete i sina fortsatta liv.