Stipendier

Visste du att det finns en rad olika stipendier som du kan söka? Här hittar du en sammaställning av dem.
Om du har frågor om att söka stipendium ska du kontakta skolans kurator
Liselotte Sundén.
 

Gålöstiftelsen
Stipendier delas ut till begåvade ungdomar som är folkbokförda i Storstockholm.
Gäller endast för gymnasieungdomar på nationellt program. Båda föräldrarnas
inkomster måste redovisas även om föräldrarna är åtskilda. Inkomsten får inte överstiga 450 000 kr för sammanboende föräldrar och 500 000 kr för särboende föräldrar.
Din mentor ska skriva ett rekommendationsbrev och betyg ska bifogas.
Ansökan görs digitalt via Gålöstiftelsens hemsida www.galostiftelsen.se
senast 1 februari 2018.

 

Gustaf och Ida Unmans donationsstiftelse
Sökande ska ha visat goda studieresultat och vara i behov av ekonomiskt bidrag. Stipendier lämnas ej för resor.
Ansökan görs i februari 2018. Ansökningsformulär finns på www.advokatjelder.se

 

Anders Otto Swärds och Ulrika Eklunds stiftelse
Stipendium till gymnasieungdomar i Storstockholm som har en studiebegåvning och ekonomiska svårigheter. Det krävs svenskt medborgarskap.
Stipendier kan sökas före 1 februari, 1 maj och 1 oktober.
Ansökningsformulär och mer information finns på www.corpnordic.com

 

Stockholms stads fonder
Det finns ett flertal fonder som elever i Stockholms skolor kan söka stipendium från. Sök "Utbildningsstiftelser - Elevstipendier".
Ansökan ska göras senast 16/8-15/9 2017.
Gå in på www.stockholm.se/stiftelser och skriv ut ansökningsblankett och hämta mer information.
Mer information kan också ges direkt genom Donationsstiftelsegruppen,
telefon 08-508 29 800.

 

Pontus Nohres stiftelse
Stipendium ges till behövande unga för utbildning på gymnasienivå. Enbart till elever
med godkända resultat.
Ansökan skickas in under perioden 1 – 20 juni.
Blanketten hämtas på www.pontusnohresstiftelse.se

 

Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond
Stipendium ges enbart till pojkar, företrädelsevis till fader- och moderslösa pojkar. Ansökan ska göras senast den februari 2018.
Det finns inga ansökningsblanketter, den sökande skriver en egen ansökan som ska styrkas av kurator eller rektor.
För ytterligare information, se www.skolverket.se eller telefon 08-527 33 119.

 

Axel och Sofia Alms stiftelse
Stipendium delas ut till behövande gymnasieungdomar som har godkända studieresultat. Ansökan görs under tiden 15 september – 15 oktober.
Ansökningsformulär kan hämtas på www.almsstiftelse.org

 

Sparbankernas barn- och ungdomsstiftelse
Stipendier kan ges till ungdomar som förlorat en eller båda föräldrarna eller som på annat sätt drabbats av flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004 eller till unga som drabbats av andra traumatiska händelser.
Ansökan kan lämnas in två gånger per år, den 28 februari och den 30 september. Mer information finns på www.sbus.se

 

Majblomman
Majblommans lokalföreningar delar ut bidrag till enskilda barn upp till 18 år. Bidragen sökes av föräldern på särskild blankett. Ansökningsdatum är 15 maj, 5 september och
15 november. Läs mer på deras hemsida.

 

Fler stipendier
Mer om stipendier kan du söka själv på olika sätt:
Studentum
Stipendieguiden
Alla studier

 

Hjälp att söka
Du kan få hjälp av olika företag för att hitta stiftelser och fonder som delar ut stipendier. De tar betalt för att hjälpa dig.
www.stipendieinfo.se
www.globalgrant.com
www.stipendier.nu

 

Lycka till!