Till innehåll på sidan

Stipendier

Visste du att det finns en rad olika stipendier som du kan söka? Här hittar du en sammaställning av dem. Om du har frågor om att söka stipendium ska du kontakta skolans kurator Liselotte Sundén.
 

Gålöstiftelsen
Stipendier delas ut till begåvade ungdomar som är folkbokförda i Storstockholm. Gäller endast för gymnasieungdomar på nationellt program. Båda föräldrarnas inkomster måste redovisas även om föräldrarna är åtskilda. Din mentor ska skriva ett rekommendationsbrev och betyg ska bifogas. Läs mer på Gålöstiftelsens hemsida www.galostiftelsen.se där du också gör ansökan digitalt.

 

Gustaf och Ida Unmans donationsstiftelse
Sökande ska ha visat goda studieresultat och vara i behov av ekonomiskt bidrag. Stipendier lämnas ej för resor. Ansökningsformulär och information om sista ansökningsdag finns på www.advokatjelder.se

 

Anders Otto Swärds och Ulrika Eklunds stiftelse
Stipendium till gymnasieungdomar i Storstockholm som har en studiebegåvning och ekonomiska svårigheter. Det krävs svenskt medborgarskap. Stipendier kan endast sökas dessa datum: 1 april - elever i alla årskurser, 1 oktober - endast elever i årskurs 2 och 3. Ansökningsformulär och mer information finns på swärd eklund

 

Stockholms stads fonder
Det finns ett flertal fonder som elever i Stockholms skolor kan söka stipendium från. Sök "Utbildningsstiftelser - Elevstipendier". Gå in på www.stockholm.se/stiftelser och skriv ut ansökningsblankett och hämta mer information om sista ansökningsdatum. Mer information kan också ges direkt genom Donationsstiftelsegruppen, telefon 08-508 29 800.

 

Pontus Nohres stiftelse
Stipendium ges till behövande unga för utbildning på gymnasienivå. Enbart till elever med godkända resultat. Ansökan skickas in under perioden 1 – 20 juni. Blanketten hämtas på www.pontusnohresstiftelse.se

 

Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond
Stipendium ges enbart till pojkar, företrädelsevis till fader- och moderslösa pojkar. Det finns inga ansökningsblanketter, den sökande skriver en egen ansökan som ska styrkas av kurator eller rektor. För ytterligare information och sista asökningsdatum, se www.skolverket.se eller telefon 08-527 33 119.
 

Axel och Sofia Alms stiftelse
Stipendium delas ut till behövande gymnasieungdomar som har godkända studieresultat. Ansökan görs under tiden 15 september – 15 oktober. Ansökningsformulär kan hämtas på www.almsstiftelse.org
 

Sparbankernas barn- och ungdomsstiftelse
Stipendier kan ges till ungdomar som förlorat en eller båda föräldrarna eller som på annat sätt drabbats av flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004 eller till unga som drabbats av andra traumatiska händelser. Ansökan kan lämnas in två gånger per år, den 28 februari och den 30 september. Mer information finns på www.sbus.se

 

Majblomman
Majblommans lokalföreningar delar ut bidrag till enskilda barn upp till 18 år. Bidragen sökes av föräldern på särskild blankett. Ansökningsdatum är 15 maj, 5 september och
15 november. Läs mer på deras hemsida.
 

Fler stipendier
Mer om stipendier kan du söka själv på olika sätt:
Studentum
Stipendieguiden
Alla studier

Hjälp att söka
Du kan få hjälp av olika företag för att hitta stiftelser och fonder som delar ut stipendier. De tar betalt för att hjälpa dig.
www.stipendieinfo.se
www.globalgrant.com
www.stipendier.nu