Till innehåll på sidan

Språkintroduktion med specialpedagogisk profil

Utbildningen vänder sig till invandrarungdomar som har varit 2 år eller längre tid i Sverige och är i behov av särskilt stöd och därför inte kan följa den reguljära undervisningen på språkintroduktion.

Utbildningen vänder sig främst till elever med traumatiska upplevelser, elever som har haft uppgivenhetssyndrom, elever som har långsam inlärningstakt och därför behöver
en mycket lugn studiemiljö.

Målet är att eleven ska nå den kunskapsnivå som krävs för att gå vidare till andra utbildningar eller arbete och att stärka sin självkänsla och sitt självförtroende. Eleverna
ska också på olika sätt förberedas för såväl kommande studier som yrkesval.

I undervisningen ingår svenska som andraspråk, engelska, matematik, musik, biologi, idrott, bild och datorkunskap och anpassas till varje elevs individuella nivå och förmåga.

Vi vill att elever som ska söka till Språkintroduktion med specialpedagogisk profil ska komma på studiebesök eller göra en prova-på-dag under vårterminen.

Ansökan görs till Gymnasieantagningen Stockholms Län via www.gyantagningen.se

Kontaktperson

Dela: