Språkintroduktion

Språkintroduktion är för dig som nyligen har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, annan utbildning eller arbete.

Inriktningar

Språkintroduktion allmän inriktning

Inriktningen vänder sig till dig som vill ha möjlighet att läsa in behörighet till yrkes- eller högskoleförberedande program. Vid terminsstart upprättas en individuell studieplan utifrån din nivå i svenska, tidigare studier och framtida mål.
Vi kan erbjuda 15 grundskoleämnen samt gymnasiekurserna i matematik och engelska.

Språkintroduktion med specialpedagogisk profil

Inriktningen vänder sig till dig som är i behov av särskilt stöd och en mycket lugn studiemiljö.
I undervisningen ingår:

  • svenska som andraspråk,
  • engelska,
  • matematik,
  • musik,
  • biologi,
  • idrott,
  • bild
  • datorkunskap.

Undervisning och lärmiljö planeras och anpassas utifrån dina behov. Målet är att du ska nå den kunskapsnivå som krävs för att gå vidare till andra utbildningar eller arbete. Personalen har specialpedagogisk erfarenhet och kompetens.

Du som ska söka till språkintroduktion med specialpedagogiskprofil är välkommen på studiebesök eller att göra en prova-på-dag under vårterminen.

 

Dela:
Kategorier: