Språkintroduktion

Språkintroduktion är för dig som nyligen har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus
på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, annan utbildning eller arbete. På S:t Eriks gymnasium finns tre sökbara alternativ:

  • Allmän inriktning
  • Specialpedagogisk profil
  • Alfa-grupp.

Språkintroduktion allmän inriktning vänder sig till dig som vill ha möjlighet att läsa in behörighet till yrkes- eller högskoleförberedande program. Vid terminsstart upprättas
en individuell studieplan utifrån din nivå i svenska, tidigare studier och framtida mål.
Vi kan erbjuda 15 grundskoleämnen samt gymnasiekurserna i matematik och engelska.

Språkintroduktion med specialpedagogisk profil vänder sig till dig som är i behov av särskilt stöd och en mycket lugn studiemiljö. I undervisningen ingår svenska som andraspråk, engelska, matematik, musik, biologi, idrott, bild och datorkunskap. Undervisning och lärmiljö planeras och anpassas utifrån dina behov. Målet är att du
ska nå den kunskapsnivå som krävs för att gå vidare till andra utbildningar eller arbete. Personalen har specialpedagogisk erfarenhet och kompetens.

Du som ska söka till språkintroduktion med specialpedagogiskprofil är välkommen på studiebesök eller att göra en prova-på-dag under vårterminen.

Språkintroduktion med specialpedagogisk profil - alfagrupp är en utbildning för dig
med kort eller ingen skolbakgrund. Du arbetar med grundläggande läs- och skrivinlärning, matematik, engelska och omvärldsorientering. Undervisning och lärmiljö planeras och anpassas utifrån dina behov. Personalen har specialpedagogisk erfarenhet och kompetens.

Dela: