Till innehåll på sidan

Skolsköterska

Skolsköterskorna på S:t Eriks gymnasium strävar efter hög tillgänglighet med öppen mottagning för elever varje dag.

Elevens behov är utgångspunkten för vårt arbete.
Vi arbetar främst förebyggande genom hälsosamtal och hälsoundervisning men bedriver även lättare sjukvård.

Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterskor och skolläkare vilka har ett brett medicinskt och socialmedicinskt yrkeskunnande. Vår styrka är att vi har kunskap om elevens helhetssituation i skolan samt fungerar som en länk mellan skola och sjukvård där vi har ett brett kontaktnät.

Jenny Nordfors
E-post: jenny.nordfors@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 38 217, 076-825 22 40
Samhällsprogrammet, Hantverksprogrammet inriktning frisör och Gymnasiesärskolan

Nina von Rosenthal
E-post: nina.von.rosenthal@edu.stockholm.se
Telefon: 076-825 47 11
El- och energiprogrammet, Hantverksprogrammet inriktning finsnickeri och florist, Naturvetenskapsprogrammet, IMY,  och Språkintroduktion (SPRINT).

Anna Bildsten
E-post: anna.bildsten@edu.stockholm.se
Telefon: 076-825 34 29
Estetiska programmet, Hantverksprogrammet inriktning textil och RgRh

 

 

Dela:
Kategorier: