Till innehåll på sidan

Så ansöker du - Arbetsprov Estetik och media

Till profilerna Animation och Film och regi gör du ett färdighetsprov där du på valfritt sätt visar ditt intresse för bildberättande. Efter sökperiodens slut blir du kallad till en intervju där du får förklara ditt färdighetsprov, har du sökt både Animation samt Film och regi räcker det med att du kommer på ett intervjutillfälle och visar upp ett prov.

Intervjuer hålls under vecka 12 och tar ca 10-15 minuter.

Teknik och tema är valfritt så länge det visar ditt intresse för att berätta med bilder och du muntligt kan förklara för oss hur du tänkte när du skapade arbetsprovet. Det kan till exempel vara en film, en animation, en tecknad serie eller några stillbildsfotografier som tillsammans beskriver en händelse.

Ta med dig ditt material på ett USB-minne eller lägg upp det på YouTube. Har du skapat ditt arbete analogt (ex. teckningar) tar du med materialet som det är – du behöver inte fotografera av bilderna. Har du inte med dig något material får du en uppgift på plats.

Så här beräknas meritvärdet:
Betygsumman = Summan av de 16 bästa betygen (max 320)
Provpoäng = från 1–20 poäng x 16 (max 320)
Meritvärdet = Betygsumman + Provpoäng (max 640)

Hur färdighetsprovet bedöms:
Färdighetsprovet visar oss dina erfarenheter av bildberättande. I det praktiska arbetet mäter vi dina kunskaper i berättande (upp till 7p) och bildspråk/komposition/teknik/redigering (upp till 7p). Dessutom kan du få upp till 6p från intervjun, där vi mäter helhetsförståelsen kring bildberättande samt din förmåga att förklara idéer och processer. Sammantaget ger det som mest 20p. Färdighetsprovet motsvarar de huvudsakliga kunskapskrav som finns i de estetiska kurserna på gymnasiet.

Vid frågor, kontakta oss
Film och regi:
Cecilia Kanger, cecilia.kanger@stockholm.se 
Johan Stedje, johan.stedje@stockholm.se
Animation:
Jonas Melin, jonas.melin@stockholm.se

Dela: