Prövning

Du har som elev rätt att pröva en kurs som du har fått betyg F i eller där
betygsunderlag saknas (BUS).

Ingen aktuell prövningsinformation för tillfället. Kontakta expeditionen vid frågor.

Dela: