Programmet för samhälle, natur och språk

Programmet för samhälle, natur och språk är ett program som ger kunskaper om samhällsfrågor, språk, natur och miljö. Programmet ska också förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.
 

Programmet utbildar eleverna främst inom områdena samhällsvetenskap och språk. Dessutom finns det möjlighet att fördjupa eller bredda sig inom media och miljö.

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, gymnasiesärskolegemensamma ämnen.
Dessutom finns programgemensamma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.

Mer information om GYS 2013 finns på Skolverkets hemsida!

Prova-på-perioder - nationella program

Vill du prova på hos oss?

Då är du välkommen på ett studiebesök!

Kontakta samordnare för prova-på, Erika Rästas,
erika.rastas@stockholm.se

Efter studiebesöket bokas prova-på-period för den som är intresserad.
Prova-på-perioder för ht 2017 är vecka 43, 47, 48, 49 och 50.
Prova-på-perioder för vt 2018 är vecka 4, 5, 6 och 7.

Öppet Hus:
Ht 2017: Onsdag 6 december kl 17-19
Vt 2018: Lördag 27 januari kl 11-14
Lärare finns på plats för att informera och svara på frågor.

Välkommen!

Kontaktperson

Dela: