Till innehåll på sidan

Programmet för hantverk och produktion, inriktning florist

Programmet för hantverk och produktion med inriktning florist är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom blomsterbranschen.
 

Eleverna får grundläggande kunskaper inom binderi, formgivning och försäljning.
På programmet får eleverna pröva att binda alla typer av buketter och dekorationer som förekommer i en blomsteraffär. Vi arbetar också med kundbemötande och försäljning samt skötsel av växter.

Programmet har en utpräglad yrkesinriktning som bör kunna leda till att eleven kan arbeta i en blomsteraffär, plantskola eller handelsträdgård.

Nationellt program
På alla nationella program inom gymnasiesärskolan ingår 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då kommer du som elev att vara på en arbetsplats och arbeta.

Som elev på ett nationellt program kommer du även att göra ett gymnasiesärskolearbete, antingen på en arbetsplats eller i skolan. 
Skolverkets information om gymnasiesärskolearbetet. 
Exempel på ett gymnasiesärskolearbete.

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, gymnasiesärskole-gemensamma ämnen. Dessutom finns programgemensamma ämnen, program-fördjupning och ett individuellt val.

Mer information om programmet hantverk och produktion finns på Skolverkets hemsida.

Mer information om GYS 2013 finns på Skolverkets hemsida!