Programmet för hantverk och produktion, inriktning finsnickeri

Programmet för hantverk och produktion med inriktning möbel och inredningssnickeri är ett yrkesinriktat program som ska förbereda dig som elev för arbete inom snickeribranschen.

Som elev får du grundläggande kunskaper om tekniker och material, verktyg, maskiner och annan utrustning inom snickeribranschen.

På programmet får du utveckla din förmåga att genomföra alla steg i hantverksprocessen från idé till färdig produkt: identifiera behov, planera med skiss eller ritning, välja lämpliga material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt att analysera och utvärdera resultatet.

Undervisningen ska stimulera dig till att utveckla din initiativförmåga, idérikedom, självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga, egen drivkraft och skaparglädje. Vi arbetar även med kundbemötande och försäljning.

Programmet har en utpräglad yrkesinriktning som bör kunna leda till att du kan arbeta inom snickeribranschen.

 

Nationellt program
På alla nationella program inom gymnasiesärskolan ingår 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då kommer du som elev att vara på en arbetsplats och arbeta.

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, gymnasiesärskole-gemensamma ämnen. Dessutom finns programgemensamma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.
 

Läs mer

Mer information om GYS 2013 finns på Skolverkets hemsida! 

 

Kontaktperson
Kennet Gonzalez, lärare
kennet.gonzalez@stockholm.se, 08-508 38 200 växel

Dela: