Programinriktat individuellt val

PRIV är ett programinriktat individuellt program.

För dig som vill gå ett av våra yrkesprogram men inte har blivit behörig.
Du måste ha godkända betyg från grundskolan i svenska och engelska eller
matematik samt minst 4 andra ämnen eller engelska och matematik samt
minst 3 andra ämnen.

Du kommer att gå tillsammans med eleverna på det nationella programmet.
Du kommer erbjudas extra undervisning för att få behörighet så att du kan
skrivas in på det nationella programmet och få ut din yrkesexamen.

 

Kontaktperson: Rektor för respektive nationellt program.

Dela: