Till innehåll på sidan

Övergripande stöd 2017 / 2018

 Tider för stöd

  • Matematik - tisdagar 15-17, sal A5130
  • Engelska - tisdagar 15-17, sal A5108
  • Svenska - tisdagar 15-17, sal A5109
  • Mattecentrum - tisdagar 17-19, sal A5110
     

Läs- och skrivstudio

Alla dagar 08.00-16.30, sal 5109.
Förlängd skrivtid för elever i behov av detta.
Hjälp med hur man använder kompensatoriska hjälpmedel för dyslektiker.

 

Följande hjälpmedel finns i alla elevers datorer

  • SpellRight
  • StavaRex
  • Gustavas ordbok

Vid behov kan eleverna även få tillgång till Talsyntes.
Alla skolans elever kommer att ha tillgång till Inläsningstjänst fr o m december 2017.

 

Bibliotek

Biblioteket hjälper till att skaffa Legimuskonto för elever med dyslexi eller särskilda
läs- och skrivsvårigheter.
Legimus fungerar som bibliotekskort för ljudböcker och finns tillgängligt genom en App
i telefonen eller via datorn.

 

Specialpedagog

Medverkan vid ansökan av verksamhetsstöd.
Fungerar som bollplank vid pedagogiska kartläggningar.

HV, SPRINT,  ES - bild och formgivning samt animation
gunne.bergström@stockholm.se  (t o m 22/11 2017)

EE, NA
elisabeth.juzovitski@stockholm.se

SA, ES - film och regi, musikal, musik, musikproduktion och teater
anna.maria.sjogren@stockholm.se

 

 Extra anpassningar finns också under lektionstid.

 

Dela: