Ordningsregler

På S:t Eriks gymnasium

1.   Visar vi varandra respekt

2.   Tar vi ansvar för och värnar om en god arbetsmiljö i skolans alla klassrum och gemensamma ytor

3.   Lyssnar vi på de vuxna som arbetar i skolan och följer deras uppmaningar

4.   Använder vi mobiler och datorer med syfte att främja undervisningen och lärandet

5.   Kommer vi i tid till lektioner och andra skolaktiviteter

6.   Följer vi tobakslagen som säger att rökning inom skolans område är förbjuden

7.   Tar vi inte emot besökare utan tillstånd av skolledningen, då skolan inte är en allmän plats

8.   Har vi ID-brickan med oss och visar upp den vid efterfrågan

 

 

Dela: