Inriktning Estetik och media

Inriktningen Estetik och media är till för dig som vill arbeta med rörliga bilder. Uttryckssätten och kurserna varierar beroende på vilken profil du valt, gemensamt är det berättande arbetet med hjälp av avancerad teknik och kreativa skapandeprocesser. Du utvecklar din förmåga att kommunicera digitalt med bild och ljud där det estetiska uttrycket är viktigt.

Med start höstterminen 2018 är S:t Eriks gymnasium utsett av Skolverket att bedriva estetiska programmets nationella spetsutbildningar inom områdena: film/tv. Utbildningen har riksintag och ger högskolebehörighet. Elever från hela landet har rätt att söka som förstahandssökande till denna utbildningen och har då rätt till inackorderingsbidrag. En spetsutbildning ger dig som elev möjlighet att nå längre genom högre kvalitet.

Krav för examen på högskoleförberedande program

Vill du få en grundläggande utbildning inom animation och berättande? Vill du utveckla din förmåga inom 2D- och 3D-animering, manus, ljudläggning, redigering och filmfoto? Utbildningen är till för dig som har ett brinnande intresse för animation oavsett om det handlar om animerad film eller spelgrafik. Tyngdpunkten ligger på digitala animationer, karaktärsarbete och berättande, men du får även lära dig traditionell stop motion och visuella effekter för film (VFX). För att fördjupa dina kunskaper inom bild- och ljudberättande läser du en kurs i Film- och TV-produktion samt en kurs i Film- och interaktiv ljudproduktion.

Utrustning

Vi har goda tekniska resurser med bärbara elevdatorer samt stationära datorer i en sal anpassad för animation. De programvaror du möter i utbildningen är bland annat:

  • TVPaint Animation
  • Blender
  • Adobe Animate
  • Substance Painter
  • Premiere Pro
  • Logic
  • Photoshop

Spännvidden i vår profil gör dig väl rustad att söka vidare till en mångfald av kreativa utbildningar och förbereder dig för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Besök gärna vår sida på Vimeo

Kontaktperson:
Jonas Melin, lärare
jonas.melin@stockholm.se

 

Spetsutbildning film och regi

Krav för examen på högskoleförberedande program

Vill du utveckla din förmåga inom regi, manus, filmfoto, ljud, ljus, redigering och skådespeleri? Inriktningen är till för dig som har ett brinnande intresse för film och vill kunna skapa, tolka och använda berättelser. Du får möjlighet att skapa båda i egna och gemensamma produktioner. Efter årskurs två har du möjlighet att fördjupa dig inom foto, klipp, manus, regi eller skådespeleri. Film och regi förbereder dig för konstnärliga högskoleutbildningar och ger dig en fördel då vi samarbetar med Stockholms Dramatiska högskola och Konstfack.
Eftersom det Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program blir du även behörig till andra utbildningar på högskola och på universitet inom humanistiska utbildningar.

S:t Eriks gymnasium har goda tekniska resurser och lärare med branscherfarenhet.
Vi arbetar med den senaste kameratekniken och följande program för bild- och ljudbehandling:

Besök gärna vår sida på Vimeo.

Kontaktpersoner:

Cecilia Kanger, lärare
cecilia.kanger@stockholm.se, telefon 076-129 26 45

Johan Stedje, lärare
johan.stedje@stockholm.se, telefon 076-129 20 51

 

Dela: