Inriktning bild och formgivning

Vill du ha en bred konstnärlig och kreativ utbildning inom bild- och formskapande? Vill du utveckla din förmåga att skapa, uppleva och tolka måleri, skulptur, digital bild, foto, formgivning, keramik och olika samtida uttryck för estetisk kommunikation?

Antagningsprov - Bild och formgivning 2019-2020

Krav för examen på högskoleförberedande program

Samtidsbild - Framtidsform

Om ditt mål är att kunna arbeta med bild och form i framtiden behöver du förstå hur kreativt skapande hänger ihop med samhället i ett större perspektiv.  Samtida konst- och kulturuttryck är därför viktiga i undervisningen. Inspiration hämtar vi ofta från stadens rika utbud av kultur och utställningar som vi har runt hörnet och på ett av stadens gallerier brukar elevernas slututställning visas för allmänheten. Vi har också en lång tradition av spännande samarbeten med aktuella konstnärer och tongivande institutioner som Moderna Museet, Kulturhuset och Statens Konstråd med flera, samarbeten där vi kunnat visa elevarbeten i nya sammanhang.

Lokaler och utrustning

Våra stora, ljusa, välutrustade verkstäder och ateljéer gör det möjligt för dig att låta olika tankar och idéer ta form. Hos oss får du också tillgång till digitala systemkameror som du enkelt kopplar till din personliga elevdator. Programvara som Photoshop, Illustrator och InDesign finns installerat i din dator tillsammans med andra program som vi använder oss av när vi arbetar med bild och formgivning. Skolan har även ett analogt svartvitt fotolabb och en rymlig keramikverkstad.

Utbildningsvägar efter gymnasieexamen

Spännvidden i vår utbildning gör dig väl rustad att efter gymnasieexamen söka vidare till en mångfald av kreativa utbildningar och förbereder dig för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Under utbildningens gång får du information och vägledning för att söka dig vidare till högre studier.

Kontaktperson:
Birgitta Nord, lärare 
birgitta.nord@stockholm.se, telefon 08-508 38 267 

 

 

Vill du utveckla din kreativa och konstnärliga förmåga? Har du ett intresse för bild och form? Då ska du kolla på vårt klipp där våra elever från bild och form berättar om sin utbildning! Vill du ha en bred utbildning inom området bild och form? Hos oss får du träna ditt öga, din hand och din analytiska förmåga. Vi arbetar med många olika samtida och traditionella visuella uttrycksformer som t ex teckning, måleri, skulptur, digital skapande, foto och formgivning. Spännvidden i vår profil gör dig väl rustad att söka vidare till en mångfald av kreativa utbildningar och förbereder dig för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Läs mer om bild och formgivning på vår hemsida! Du hittar länken i profilen ☝️! #sterik #gymnasium #viärsterik #jagärsterik #möjligheternas skola #bild #form #skapande #måla #rita #skissa #fota

Ett inlägg delat av steriksgymnasium (@steriksgymnasium)

Dela: