Till innehåll på sidan

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet ger dig behörighet att söka många utbildningar på högskola och universitet och är en förutsättning för den som vill bli t ex läkare, biolog, kemist eller civilingenjör.

Poängplan Naturvetenskapsprogrammet - inriktning naturvetenskap Start HT 2021

Programfördjupning (200 poäng)

  • Naturvetenskaplig specialisering
  • Matematik 5

Oavsett om du drömmer om att forska eller bli entreprenör så ger utbildningen dig en bredd som öppnar dörrar till många olika yrken. Efter examen kommer du att ha utvecklat din förmåga att arbeta på ett naturvetenskapligt sätt, vilket innebär att du med ett kritiskt tänkande kan analysera resultat utifrån olika naturvetenskapliga principer. Dessa egenskaper värderas högt i samhället och du kan därför finna naturvetare inom många olika branscher, även sådana som inte direkt relaterar till naturvetenskap.

På Naturvetenskapsprogrammet blandas teori med praktiskt arbete så som fältstudier, experiment och laborationer. Våra lokaler är moderna och välutrustade för naturvetenskapligt arbete. Det krävs att du lägger ner tid på dina studier och att du tar eget ansvar. I gengäld får du en bra utbildning som ger dig ljusa framtidsutsikter!

Detta är den inriktning inom Naturvetenskapsprogrammet som ger bredast behörighet till högskolor och universitet.

Du får här en fördjupad kunskap i de naturvetenskapliga ämnena:

Fysik beskriver de fysikaliska förutsättningarna för världen vi lever i. Här får du bland annat lära dig om optik, mekanik, termodynamik och elektrodynamik.

Kemi beskriver beståndsdelarna som bygger upp världen runt om oss, nämligen atomer, molekyler, joner och salter, syror och baser. Du får lära dig hur dessa olika beståndsdelar håller ihop och hur olika kemiska reaktioner fungerar.

Biologi handlar om livet. Biologi beskriver levande varelser, hur kroppen fungerar, genetik, evolution, ekologi med mera.

Matematik är centralt för naturvetenskap då det är ett viktigt verktyg för att förstå och arbeta med framförallt fysik. Du läser därför 500 poäng matematik.

Inom samtliga naturvetenskapliga ämnen ingår att lära sig hur man ställer upp naturvetenskapliga experiment, hur man skriver labbrapporter och hur man kritiskt utvärderar och drar slutsatser utifrån experimentens resultat. I åk 3 läser du inriktningskursen naturvetenskaplig specialisering och där får du välja inom vilket område du vill fördjupa dig.
 

Kontaktpersoner:
Ann-Sofie Lille, arbetslagsledare och lärare NA-programmet
ann-sofi.lille@edu.stockholm.se

Dela:
Ingress: 
Naturvetenskapsprogrammet ger dig behörighet att söka många utbildningar på högskola och universitet och är en förutsättning för den som vill bli t ex läkare, biolog, kemist eller civilingenjör.