Till innehåll på sidan

Naturvetenskap

På S:t Eriks Gymnasium har vi inriktningen Naturvetenskap. Detta är den inriktning inom Naturvetenskapsprogrammet som ger bredast behörighet till högskolor och universitet.
Du får här en fördjupad kunskap i de naturvetenskapliga ämnena:

Fysik beskriver de fysikaliska förutsättningarna för världen vi lever i. Här får du bland annat lära dig om optik, mekanik, termodynamik och elektrodynamik.

Kemi beskriver beståndsdelarna som bygger upp världen runt om oss, nämligen atomer, molekyler, joner och salter, syror och baser. Du får lära dig hur dessa olika beståndsdelar håller ihop och hur olika kemiska reaktioner fungerar.

Biologi handlar om livet. Biologi beskriver levande varelser, hur kroppen fungerar, genetik, evolution, ekologi med mera.

Matematik är centralt för naturvetenskap då det är ett viktigt verktyg för att förstå och arbeta med framförallt fysik. Du har därför möjlighet att läsa upp till 500 poäng matematik.

Inom samtliga naturvetenskapliga ämnen ingår att lära sig hur man ställer upp naturvetenskapliga experiment, hur man skriver labbrapporter och hur man kritiskt utvärderar och drar slutsatser utifrån experimentens resultat.

Vi erbjuder också fördjupning i Miljökunskap samt Filosofi eller Psykologi.

Kontaktpersoner

Dela: