Till innehåll på sidan

Information om gymnasiallärling

Med lärling menas att minst 50% av din studietid är förlagd ute på en arbetsplats. För dig som elev innebär det att under ditt sista år kommer större delen av dina studier göras på en arbetsplats. Du följer din handledare och arbetar ute på fältet. Din lärare har kontakt med dig och din handledare och följer löpande upp ditt arbete och de moment som ska göras som är kopplade till kursmålen. Tider ute på en arbetsplats kan variera beroende på det företag du arbetar på, det kan också variera vilka arbetsuppgifter du får. 

Dela: