Till innehåll på sidan

Individuellt val läsåret 2021-2022

Som elev på ett nationellt program ska du välja kurser inom det individuella valet motsvarande 200 poäng. Varje elev som vill har rätt att välja en kurs i Idrott och hälsa samt en kurs i något estetiskt ämne.

Kursutbud läsåret 2021-2022

Modersmål
Generellt är Modersmål en kurs inom det individuella valet och minskar alltså ditt övriga val om du inte ansöker om utökat program (se nedan). På Samhällsprogrammet och det Naturvetenskapliga programmet kan man välja att ersätta moderna språk med modersmål. Kontakta din SYV för mer info.

Nationella yrkesprogram
Här erbjuder vi yrkesinriktade kurser som tar hänsyn till APL-perioder och ibland samläses med VUX. Även en hel del övriga kurser erbjuds men då kan man som elev bli tvungen till självstudier under APL-perioder. Du är välkommen att fråga din SYV eller kontaktpersonen angående hur man brukar lösa det för specifika kurser du är intresserad av.
Som elev på ett nationellt yrkesprogram har du rätt att inom ramen för det individuella valet välja kurser som ger grundläggande högskolebehörighet. Du kommer läsa Engelska 6 (100p), Svenska 2 (100p) och Svenska 3 (100p) eller motsvarande för Svenska som andraspråk.

Placering i schemat
De flesta kurser i det individuella valet är 100p och ligger på två fasta positioner i schemat; antingen A-block eller B-block.

Genomförande av valet
Valet görs online. I januari i åk 1 kommer studievägledaren att besöka din klass för att berätta om vilka kurser som just du kan välja samt mer om hur själva valet går till. Du kommer även få veta vilka kurser som ger meritpoäng och behörighet till vidare studier. Åk 2 elever som ännu inte läst 200p individuellt val kommer också välja resterande kurs/kurser till åk3.

Utökat program
De nationella programmen är 2500p men rektor kan i vissa fall bevilja elever att läsa mer. Förutsättningen brukar vara studiemotivation och resultat men även utrymme i grupper och schema. För att ansöka om att få läsa en eller flera kurser utökat fyller du i en blankett och kontaktar SYV.
 

 

Dela: