Individuella program

På individuella program får eleven arbeta utifrån sina förutsättningar och tidigare erfarenheter. Målet med utbildningen är att stärka elevens förmågor och ge kunskaper som hen kan använda för att få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Individuellt program erbjuds elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.

 

Utbildningen utformas utifrån den enskilda individens behov och förutsättningar. Eleverna arbetar tematiskt och med övergripande projekt.

De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

  • I estetisk verksamhet – arbetar vi med bild och form samt musik.
  • I hem- och konsumentkunskap – arbetar vi med att laga mat, baka och göra inköp.
  • I idrott och hälsa – tränar vi balans, styrka och kondition i olika lustfyllda former.
  • I natur och miljö – lär vi oss om samspelet mellan människan, djur och natur samt hållbarhet i vår närmiljö.
  • I individ och samhälle – arbetar vi för elevernas ökade förståelse för samhället och för att de ska bli så självständiga individer som möjligt.
  • I språk och kommunikation – arbetar vi med att öka elevens förmåga att kommunicera med hjälp av bilder, tecken och tal.
     

Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper.

På ett individuellt program går det att kombinera ämnesområden och ämnen från de nationella programmen. Vad eleven kan kombinera bestäms av rektorn.

Till skillnad från de nationella programmen har elever på det individuella programmet inte arbetsplatsförlagt arbete (APL). Däremot kan eleven ha praktik på en arbetsplats eller i en daglig verksamhet om rektor bedömer att det fungerar och är bra för eleven. Detta sker under den sista terminen inför övergång till daglig verksamhet.

Inom det individuella programmet på S:t Eriks gymnasiesärskola finns även en mer specialiserad avdelning för elever som inom autismspektrumtillstånd.

 

Läs mer

På Skolverket kan du läsa: 

Mer information om GYS 2013 finns på Skolverkets hemsida!

Följ gärna det individuella programmet via Instagram (@sterikindividuella)

Prova-på-perioder - individuella program

Vill du prova på individuellt program på gymnasiesärskolan?

Då är du välkommen på ett studiebesök!

Kontakta praktiksamordnare Christina Green Sandvik
christina.green-sandvik@stockholm.se

Efter studiebesöket bokas prova-på-period för den som är intresserad.

Öppet Hus:
Ht 2016: Onsdag 23 november kl 17-19
Vt 2017: Lördag 28 januari kl 11-14
Lärare finns då på plats för att informera och svara på frågor.

Välkommen!

Kontaktperson

Kontakta för besök och prova-på:

Dela: