Gymnasiesärskolan

Vi erbjuder ett modernt gymnasium där gymnasiesärskolans verksamhet finns på flera olika ställen i skolan. Skolans mångfald av utbildningar utgör en spännande miljö som uppskattas av gymnasiesärskolans elever.

Skolans centrala läge med gångavstånd till Fridhemsplan med tunnelbana och bussar underlättar för elever som åker själva till skolan. Ett brett kulturutbud och annan service som kan berika undervisningen finns i det omedelbara närområdet. Dessutom finns det parker och grönområden inom gångavstånd.

På S:t Eriks gymnasium pågår ett aktivt kvalitetsarbete som ständigt utvärderas. Skolans verksamhetsidé, vision och värdegrund ska genomsyra allt arbete inom gymnasiesärskolan.

Ett utvecklingsområde som är prioriterat är att hitta former för gränsöverskridande samverkan, att minska uppdelningen mellan skolans pedagogiska områden och öka känslan av samhörighet och helhet.

I läroplanen GYS 2013 som har gällt från höstterminen 2013 finns det nio nationella program och individuellt program. Läroplanen har som mål att ge en utbildning av hög kvalitet där den enskildes behov och önskemål så långt som möjligt får styra.

På S:t Eriks gymnasiesärskola finns tre nationella program och ett individuellt program.

Alla program i gymnasiesärskolan är fyraåriga.

Du väljer själv program efter vad du är intresserad av. Gymnasiesärskolan ger en bra grund både för ett yrke och för fortsatta studier. I gymnasiesärskolan får du också god hjälp att utvecklas som person och att delta aktivt i samhällslivet.
 

Hos oss på S:t Eriks gymnasium kan du läsa:

Nationellt program

Individuellt program

Mer information om GYS 2013 finns på Skolverkets hemsida!

Ansökan till gymnasiesärskolan är webbaserad och anmälningskod skickas hem i januari. Mer information kan fås av studievägledare på elevens nuvarande skola.

 

Några röster om gymnasiesärskolan:

Elever:
”Det är bra att man lär sig viktiga saker.”
”Här kan man lära känna kompisar som går på hela skolan.”

Förälder:
"Jag är väldigt nöjd och trygg med det omhändertagande och engagemang som finns. Min son trivs väldigt jättebra och tycker skolan är kul."

Personal:
”Det bästa med jobbet är att se hur elevernas självförtroende växer och hur de utvecklas som människor."

Kategorier:
Dela:

Kontaktperson

Kontaktpersoner Prova-på-dagar: