Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten är öppen, med vissa undantag, under eftermiddagarna och på skollov. Den vänder sig till ungdomar i gymnasiesärskolan som behöver omsorg efter skoldagens slut. Verksamheten är en form av "korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år" enligt lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS), varför man måste beviljas denna insats för att kunna skrivas in i verksamheten.

Fritidsverksamheten syftar till att ge både stöd, stimulans och omvårdnad för ungdomarnas hela utveckling. Verksamheten erbjuder både aktiviteter, vila och avkoppling. Det läggs stor vikt vid ungdomarnas individuella behov, intressen och önskemål. Ungdomarna ska känna trygghet, omtanke, gemenskap, uppmuntran och uppskattning i nära relation till personal och kamrater.

Dela:
Kategorier: