Till innehåll på sidan

Finsnickeri - komvux

Utbilda dig till snickare på S:t Eriks finsnickarskola!

Du lär dig de grundläggande kunskaperna och färdigheterna inom trä- och möbelteknik som krävs för ett yrke som möbel- och inredningssnickare. Fackteori och praktik varvas i undervisningen. Med hjälp av arbetsritningar tillverkar du olika produkter med stigande svårighetsgrad. Sex veckors praktik förläggs till ett snickeriföretag (APL).

Kurspaket för basutbildningen

 • Hantverksintroduktion -  200 gymnasiepoäng
 • CAD 1 - 50 gymnasiepoäng
 • Material och miljö - 100 gymnasiepoäng
 • Finsnickeri 1 - 200 gymnasiepoäng
 • Finsnickeri 2 - 200 gymnasiepoäng
 • Finsnickeri 3 - 200 gymnasiepoäng
 • Finsnickeri 4 specialisering - 50 gymnasiepoäng

I utbildningen får du också sex veckors APL.

Förkunskaper

 • Du ska ha slutbetyg från motsvarande 9-årig grundskola.
 • Du ska ha minst ha grundnivå i svenska som andra språk

Heltidsstudier

Heltidsstudier innebär 1 000 poäng

Terminstider

Termin 1: 2021-08-02 - 2021-12-17
Termin 2: 2022-01-03 - 2022-06-03
 

Ansökningsdatum

Ansökan via Stockholms stad: Ansökan öppnar 28 april och stänger 6 juni 2021.

Du ansöker via en webbtjänst:

Är du skriven i Stockholms stad eller i en annan kommun söker du till alla våra utbildningar via Stockholms stads webbplats.

Om du är skriven i en annan kommun än Stockholm behöver du även skriva ut din ansökan och skicka den till Komvux i din hemkommun för beslut. 
 

 

Kurspaket för påbyggnadsutbildningen inom finsnickeri

Påbyggnadsutbildningen bygger på basutbildningen i möbel- och finsnickeri. Kursen ger dig kunskaper och färdigheter för mer kvalificerade arbetsuppgifter inom möbel- och inredningsteknik. Arbetsritningar och integrerad fackteori används i undervisningen. De studerande tillverkar produkter i stigande svårighetsgrad med hjälp av egna ritningar.
Sex veckors praktik förläggs till ett snickeriföretag (APL).

 • Tradition och utveckling - 100 gymnasiepoäng
 • CAD 2 - 50 gymnasiepoäng
 • Finsnickeri 4 - 200 gymnasiepoäng
 • Finsnickeri 4 specialisering - 50 gymnasiepoäng
 • Finsnickeri 4 specialisering - 50 gymnasiepoäng
 • Finsnickeri 5 - 200 gymnasiepoäng
 • Finsnickeri 5 specialisering - 50 gymnasiepoäng
 • Finsnickeri 5 specialisering - 50 gymnasiepoäng
 • Finsnickeri 5 specialisering - 50 gymnasiepoäng
 • Entreprenörskap - 100 gymnasiepoäng
 • Gymnasiearbete - 100 gymnasiepoäng

I utbildningen får du också sex veckors APL.

Förkunskaper

Du ska ha genomfört grundskurs i möbel- och finsnickeri eller ha motsvarande kunskaper i träteknik.

Heltidsstudier

Heltidsstudier innebär 1 000 poäng.

Terminstider

Termin 1: 2021-08-02 - 2021-12-17
Termin 2: 2022-01-03 - 2022-06-03
 

Ansökningsdatum

Ansökan via Stockholms stad: Ansökan öppnar 28 april och stänger 6 juni 2021.

Du ansöker via en webbtjänst:

Är du skriven i Stockholms stad eller i en annan kommun ansöker du till vår finsnickeriutbildning på Stockholms stads webbplats.

Om du är skriven i en annan kommun än Stockholm behöver du även skriva ut din ansökan och skicka den till Komvux i din hemkommun för beslut. 
 

 

Dela:
Ingress: 
Utbilda dig till snickare på S:t Eriks finsnickarskola!