Färdighetsprov Bild och formgivning inför läsåret 2020-2021

Färdighetsprov för Bild och formgivning på S:t Eriks gymnasium inför läsåret 2020-2021

Till inriktningen Bild och formgivning på S:t Eriks gymnasiums Estetiska program producerar du ett färdighetsprov där du visar din förmåga att skapa en berättelse med hjälp av en tecknad serie. Efter ansökningsperiodens slut blir du kallad till ett samtal med någon av våra bildlärare där du får visa upp och förklara ditt färdighetsprov. Samtalet handlar om sådant som vi inte kan se i ditt arbete och som vi gärna vill veta lite mer om, exempelvis hur du kom på idén, hur du gått till väga och hur du löst de problem du stött på under processen.

 

UPPGIFT:

Skapa en berättelse i form av en kort tecknad serie. Du får gärna använda färg. Serien kan vara tecknad analogt eller digitalt. Teknik och tema är valfritt så länge färdighetsprovet visar ditt intresse för att berätta med bilder och att du muntligt kan förklara för oss hur du tänkte när du skapade din serie. Gör du en tecknad serie räcker det med 3–5 bildrutor (du får skapa en längre serie om du vill). Har du svårt att komma på en berättelse kan du skapa något på temat ”En hungrig person med ett tomt kylskåp”.

Ditt färdighetsprov tar du med dig till samtalet, du behöver alltså inte lämna in det i förväg. Vi behåller inget material och du får ta med dig det hem direkt efteråt. Har du skapat ett digitalt färdighetsprov kan du ta med dig det på ett USB-minne. Samtalet hålls kring vecka 12 och tar ca 10–15 minuter. När du kommer hit till intervju får du också en kort guidning i våra fina lokaler och får se när våra elever arbetar.

 

Hur färdighetsprovet bedöms

Färdighetsprovet visar din förmåga att förmedla en berättelse i bilder. Vi bedömer dina kunskaper i berättande (upp till 7p) och bildspråk/komposition/teknik/ (upp till 7p). Dessutom bedöms vid intervjun din  förmåga att förklara idéer och processer bakom din bildberättelse (upp till 6 poäng). Sammantaget ger det som mest 20p. Färdighetsprovet motsvarar de huvudsakliga kunskapskrav som finns i bildkurserna.

 

Så här beräknas meritvärdet

Meritpoäng = Summan av de 16 eller 17 bästa betygen (max 340)

Färdighetsprovspoäng = 1–20 poäng x 16 (max 320)

Meritvärdet = Meritpoäng + Färdighetsprovspoäng (max 660)

 

Vid frågor, kontakta Annica Adsenius förstelärare bild annica.adsenius@edu.stockholm.se

Läs mer om inriktningen på https://steriksgymnasium.stockholm.se/estetiska-programmet

 (under estetiska programmet-bild och formgivning).

 

Följ oss gärna på sociala medier:

https://www.instagram.com/steriksgymnasium/?hl=sv

https://sv-se.facebook.com/steriksgymnasium

Dela: