El- och energiprogrammet

För dig som vill bli elektriker. S:t Eriks gymnasium erbjuder tre inriktningar som du väljer under första året.

 • Automationstekniker/elektriker
  Styr och regler, fastighetsautomation

 • Elteknik, Installationselektriker
  Nyinstallation, ombyggnad och service

 • Kommunikationselektriker
  Tele, larm, kabel-TV

S:t Eriks gymnasium har sedan hösten 2014 ingått i ett lärlings- och pilotprojekt tillsammans med bl a Skolverket. Syftet är att eleverna genom bättre kunskaper och högre kompetens ska bli bättre rustade att möta arbetslivets krav. Företagen och branschen ska också få ökat inflytande och ansvar för att utveckla en lärlingsutbildning och framtida behov. I pilotprojektet lades särskild vikt vid att förbättra samarbete mellan yrkeslärare och handledare och pilotprojektet kommer att kvalitetssäkras och utvärderas. Utöver skolan ingår berörda APL-företag, elbranschen lokalt och centralt.

Automation

Poängplan El- och energiprogrammet, inriktning Automation 

Krav för yrkesexamen på El- och energiprogrammet

Programfördjupning (800 poäng)

 • Fastighetsautomation 1
 • Fastighetsautamation 2
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
 • Elmotorsystem
 • Distribuerade system
 • Elkraftteknik
 • Cad 1
 • Cad 2
 • Servicekunskap

Du får lära dig hur man styr, mäter och reglerar med datorns hjälp och hur detta systematiseras för olika industri- och energiprocesser samt fastighetsautomation. Du utbildas i hur man kan lösa problem i instrumentkretsar och hur man programmerar en dator för att styra t ex en robot, avancerade maskiner, belysning och larm. Denna inriktning ger den teoretiska kunskapen för erhållande av elcertifikat 'Elektriker industri' enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY).

Kontaktperson:

EE AUT: Ulf Svedin, lärare ulf.svedin@stockholm.se tel: 08-508 38 253

 

Elteknik, profil Elektriker

Poängplan El- och energiprogrammet, Elteknik, profil Elektriker 

Krav för yrkesexamen på El- och energiprogrammet

Programfördjupning (700 poäng)

 • Belysningsteknik
 • Fastighetsautamation 1
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
 • Elmotorsystem
 • Cad 1
 • Cad 2
 • Data- och medianät
 • Servicekunskap

Du lär Dig göra elinstallationer inom alla förekommande byggnationer och hantera kraft, belysning och teleinstallationer samt service och felsökning på förekommande elanläggningar. Du får kunskaper i att installera el i bostäder, kontor och industri samt larm och övervakning. Vi arbetar också med installation, felsökning och reparation av olika maskiner samt styr- och reglerteknik. Denna inriktning ger den teoretiska kunskapen för erhållande av elcertifikat "Elektriker elteknik" enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY).

Exempel på yrken kan vara elektriker, eltekniker, elingenjör, säljare, utbildare.

Fr o m vårterminen 2015 startar utgångarna elektriker och kommunikation lärlingsutbildning! Lärlingstiden anpassas till utbildningen, handledare utbildas, mer engagemang från företagen och 1000 kr extra studiebidrag!

S:t Eriks gymnasium har sedan hösten 2014 ingått i ett lärlings- och pilotprojekt tillsammans med bl a Skolverket. Syftet är att eleverna genom bättre kunskaper och högre kompetens ska bli bättre rustade att möta arbetslivets krav.

Företagen och branschen ska också få ökat inflytande och ansvar för att utveckla en lärlingsutbildning och framtida behov. I pilotprojektet lades särskild vikt vid att förbättra samarbete mellan yrkeslärare och handledare och pilotprojektet kommer att kvalitetssäkras och utvärderas. Utöver skolan ingår berörda APL-företag, elbranschen lokalt och centralt.

Kontaktperson:
EE KOM: Göran Petersson, goran.petersson@stockholm.se 08-508 38 263
 

Elteknik, profil Kommunikation

Poängplan El- och energiprogrammet, Elteknik, profil Kommunikation

Krav för yrkesexamen på El- och energiprogrammet

Programfördjupning (700 poäng)

 • Fastighetsautamation 1
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
 • Data- och medianät
 • Antenn- och kabel-TV-teknik
 • Kommunikationsnät 2
 • Kommunikationsnät 3
 • Servicekunskap

Du lär dig göra el- och teleinstallationer och arbeta med kabel-tv-nät, antenninstallationer och bredbandsteknik för distribution av digitala överföringar för tv, data och interaktiva tjänster. Du får kunskap om installationer vad gäller ljud, larm och säkerhet samt lokala datanätverk. Du får lära Dig hantera industriell mätteknik och får fördjupade kunskaper i styr- och reglerteknik. Denna inriktning ger den teoretiska kunskapen för erhållande av elcertifikat 'Elektriker industri' enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY) och dessutom kunskaper motsvarande auktorisation enligt CANT (antenn- och kabel-tv-organisationen) för Antenn 2.

På komvux finns det kompletteringskurser och vidareutbildningar inom det elteletekniska området.

De flesta kurserna innehåller en hel del teori och många moment innehåller matematiska problemlösningar och för vissa moment behövs ett bra färgseende.
Exempel på yrken kan vara servicetekniker, instrumenttekniker, säljare för hemelektronik-produkter, underhållstekniker, elektronikmontör, ljud- och hifi-tekniker, kabel-tv-tekniker.

Fr o m vårterminen 2015 startar utgångarna elektriker och kommunikation lärlingsutbildning! Lärlingstiden anpassas till utbildningen, handledare utbildas, mer engagemang från företagen och 1000 kr extra studiebidrag!

S:t Eriks gymnasium har sedan hösten 2014 ingått i ett lärlings- och pilotprojekt tillsammans med bl a Skolverket. Syftet är att eleverna genom bättre kunskaper och högre kompetens ska bli bättre rustade att möta arbetslivets krav.

Företagen och branschen ska också få ökat inflytande och ansvar för att utveckla en lärlingsutbildning och framtida behov. I pilotprojektet lades särskild vikt vid att förbättra samarbete mellan yrkeslärare och handledare och pilotprojektet kommer att kvalitetssäkras och utvärderas.

Utöver skolan ingår berörda APL-företag, elbranschen lokalt och centralt.

Kontaktperson:

EEKOM: Hasse Britander, hasse.britander@stockholm.se tel: 08-508 382 54
 

Dela: