Till innehåll på sidan

El- och energiprogrammet

För dig som vill bli elektriker. Vi erbjuder tre inriktningar som du väljer under
första året.

  • Elteknik, Installationselektriker
    nyinstallation, ombyggnad och service
  • Automationstekniker/elektriker
    styr och regler, fastighetsautomation
  • Kommunikationselektriker
    tele, larm, kabel TV

Fr o m vårterminen 2015 startar utgångarna elektriker och kommunikation
lärlingsutbildning!

Lärlingstiden anpassas till utbildningen, handledare utbildas, mer engagemang från företagen och 1000 kr extra studiebidrag!

S:t Eriks gymnasium har sedan hösten 2014 ingått i ett lärlings- och pilotprojekt
tillsammans med bl a Skolverket.

Syftet är att eleverna genom bättre kunskaper och högre kompetens ska bli bättre
rustade att möta arbetslivets krav.

Företagen och branschen ska också få ökat inflytande och ansvar för att utveckla
en lärlingsutbildning och framtida behov.

I pilotprojektet lades särskild vikt vid att förbättra samarbete mellan yrkeslärare och handledare och pilotprojektet kommer att kvalitetssäkras och utvärderas.

Utöver skolan ingår berörda APL-företag, elbranschen lokalt och centralt.

Dela:

Kontaktpersoner

Behörighetspaket

Välj paketet och du får den grundläggande behörigheten till högskolan.
Du läser Svenska 2 och 3 samt Engelska 6, totalt 300 poäng.