Betygen för årskurs 3 kan hämtas från fredag 12 juni kl 10.00-15.00 och 15-18 juni kl 8.00-15.00

Årskurs 1 och 2 elever får betyg hemskickade från den 22 juni.

Du som hämtar betyg måste visa legitimation för att få ditt betyg.

 

Light Green