Till innehåll på sidan

Anmäl din frånvaro

När du är sjuk eller om du behöver vara ledig ska du anmäla din frånvaro. I båda fallen gör du det i Skolplattformen. Följ skolans enkla rutiner.

Vid inloggningsproblem kontakta Skolplattformens support 08-508 11 552

Anmäla frånvaro

  • Frånvaron ska anmälas av din vårdnadshavare på Skolplattformen. Vårdnadshavare loggar in som "Medborgare" och behöver bank-ID för att komma åt tjänsten.
  • Du som är myndig anmäler din frånvaro själv på Skolplattformen (annan webbsida)
  • Gäller frånvaron hel dag görs en anmälan på sms till 073-012 17 40 Skicka endast elevens personnummer i formatet ÅÅDDMM-XXXX.

  • Skolan tar inte emot anmälan som gäller tidigare frånvaro än dagens datum.

    OBS! Tidigare nummer 0515-777 021 är ej i bruk och anmälningar registreras ej på detta nummer!

Ledighetsansökan

Ledighet utanför lov beviljas endast om särskilda skäl föreligger. Ledighetsansökan görs på Skolplattformen.

Lär dig använda skolplattformen

Du som är elev

I första hand vänder du dig till din lärare. Din lärare hänvisar dig vidare beroende på vad du behöver veta.

Du som är vårdnadshavare

Stöd och support: Supportguider för vårdnadshavare

 

Dela:
Kategorier: