Välkommen till S:t Eriks Gymnasium

Nyheter

Aktuellt

Studentavslutning

4 juni 2019 tar S:t Eriks avgångselever studenten. Utspringet är 13.00. Dessförinnan ordnar skolan ett högtidligt program för studenterna med bl.a. samling i kyrkan och lunch. Studenterna kommer få närmare information om programmet inom kort.

Frånvaroanmälan

Sjukanmälan för elev görs i första hand på Skolplattformen. Om du ringer till skolan 08-508 38 200 ska sjukanmälan göras kl 07:45 - 11.00 samma dag frånvaro gäller. Skolan tar heller inte emot anmälan som gäller tidigare frånvaro än dagens datum.