VX Textil design - skrädderi

Nyhet ht 2017 - Vi har förlängt textil designutbildningen med 20 veckor, utbildningen är nu ett och ett halvt år.
För sista gången med start ht 2017 erbjuder vi även vår fortsättningsutbildning på 20 veckor.

Grundläggande textilutbildning 60 veckor (tre terminer)
för vuxna på S:t Eriks Gymnasium

Textil design-skrädderi är en yrkesutbildning där du får möjlighet att utveckla din konstnärliga talang och kreativitet. Du får lära dig skrädderiyrkets grunder och får fördjupade kunskaper både praktiskt och teoretiskt. Utbildningen ger dig de kunskaper
som är nödvändiga i sömnad, mönsterkonstruktion och design. Du får en bas för att kunna söka dig vidare till högre studier inom textil, mode och design eller för arbete
inom konfektion. Vi ger dig förutsättningarna att lyckas i ditt yrkesval och din framtid
i modebranschen. Året hos oss är intensivt och krävande men också fantastiskt roligt
och lärorikt.

KURSPAKET Textil design - skrädderi - grund
Kurskod                 Kurs                                                                       Gymnasiepoäng

HAVHAV0               Hantverksintroduktion                                                    200
HAVTEX01              Textil Design 1                                                                  200
HAVTEX02              Textil Design 2                                                                  200
HAVTEX03              Textil Design 3                                                                  200
HAVTEX04              Textil Design 4                                                                  200
HAVTEX04S            Textil Design 4 - specialisering (Trikåteknik)                 50
HAVTEX05S            Textil Design 5 - specialisering (Fodrat ytterplagg)      50
MNUMON01          Mönsterkonstruktion 1                                                   100
MNUMON02          Mönsterkonstruktion 2                                                   100
HVKMAE0               Material och miljö                                                            100
FOMFAC0               Fackteckning och design                                                 100     
Summa 1500 p 

Förkunskaper:   Motsvarande 9-årig grundskola, svenska som andraspråk grund
Heltidsstudier:  1500 poäng
Terminstider:     3 terminer:
                              2017-08-11 -- 2017-12-22
                              2018-01-08 -- 2018-06-08
                              2018-08-10 -- 2018-12-21  
Sista ansökningsdatum:  11 juni 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fördjupa och bredda dina kunskaper inom Textil design - skrädderi för vuxna
på S:t Eriks Gymnasium.

Fortsättningsutbildning inom Textil design - skrädderi, 1 termin (OBS! Sista planerade start ht 2017)

Fortsättningskursen Textil design - skrädderi är en fördjupning inom sömnad och mönsterkonstruktion som bygger på den ettåriga grundutbildningen.
Kursen Material och miljö behandlar textil materialkännedom ur olika aspekter som att välja rätt material för rätt ändamål med hänsyn till funktion, ändamål, skötsel och miljö. Gymnasiearbetet kommer att knyta ihop utbildningen och visar att den studerande har tillgodogjort sig yrkeskunskaper på ett självständigt och professionellt sätt.
 

KURSPAKET Textil design - skrädderi - fortsättning
Kurskod                  Kurs                                            Gymnasiepoäng

HAVTEX04               Textil Design 4                                      200
MNUMON02           Mönsterkonstruktion 2                       100
HVKMAE0                Material och miljö                                100
GYARHV                   Gymnasiearbete                                  100
Summa 500 p

Förkunskaper:   Vår ettåriga grundläggande textilutbildning eller motsvarande
Heltidsstudier:  500 poäng
Terminstider:     2017-08-11 -- 2017-12-22 
Sista ansökningsdatum:  11 juni 2017

Dela: