Stöd

Stöd på S:t Eriks gymnasium läsåret 2016/2017

Du kan få hjälp och stöd med dina studier enligt nedan:     

Matematik                                            
tisdagar kl 15.00 - 17.00, sal A5131 och A5132
onsdagar kl 08.00 - 09.30, sal A5109

Engelska
tisdagar kl 15.00 -17.00, sal A5108

Svenska/Svenska som andraspråk
tisdagar kl 15.00 – 17.00, sal A5108

samt hjälp med läxläsning
tisdagar kl 15.00 -17.00, sal A5109
onsdagar kl 08.00 - 09.30, sal A5109

Det finns två specialpedagoger på skolan, Anna Sjögren och Gunne Bergström, som kan hjälpa dig med bl a studieteknik och studieplanering. De kontaktas vid behov per mail eller via mentor. 
anna.maria.sjogren@stockholm.se 
gunne.bergstrom@stockholm.se

I vår Läs- och skrivstudio finna Maria Löthberg alla dagar kl 08.00-16.30.

Hos Maria finns inlästa läromedel och lättlästa böcker och du kan bl a få hjälp med hur man använder kompensatoriska hjälpmedel. Möjlighet att arbeta med Robo Memo (arbetsminnesträning) finns också.

De elever som är i behov av förlängd skrivtid kan efter överenskommelse få göra sitt prov hos Maria.

I alla elevers datorer finns hjälpmedel som SpellRight, StavaRex och Gustavas ordbok. Vid behov kan eleverna även få tillgång till Talsyntes.

Skolans bibliotekarie Agneta Arevik hjälper till att skaffa Legimuskonto för elever med dyslexi eller särskilda läs- och skrivsvårigheter. Legimus fungerar som bibliotekskort för ljudböcker och finns tillgängligt genom en App i telefonen eller via datorn.

Torsdagar kl 15.00 - 17.00 kommer volontärer från Röda Korset till skolans matsal
för att ge studiestöd i matematik.

Rektor Therese Sarenbrant är huvudansvarig för skolans stödverksamhet.

 

Dela: