Skolsköterska

Skolsköterskorna på S:t Eriks gymnasium strävar efter hög tillgänglighet med öppen mottagning för elever varje dag. Elevens behov är utgångspunkten för vårt arbete.
Vi arbetar främst förebyggande genom hälsosamtal och hälsoundervisning men bedriver
även lättare sjukvård.

Elevhälsan som består av skolsköterskor och skolläkare har ett brett medicinskt och socialmedicinskt yrkeskunnande. Vår styrka är att vi har kunskap om elevens helhets-
situation i skolan samt fungerar som en länk mellan skola och sjukvård där vi har ett brett kontaktnät.

Vi kan nås på vår öppna mottagning mellan klockan 11 och 12 eller via telefon och e-post.

Tid med skolläkare bokas via skolsköterskorna.

 

Britt-Marie Cronström (enbart tisdag, onsdag och torsdag)
E-post: britt-marie.cronstrom@stockholm.se
Telefon: 08-508 38 232
Arbetar med Estetiska programmet.

Maria Heikkilä 
E-post: maria.heikkila@stockholm.se
Telefon: 08-508 38 217
Arbetar med Hantverksprogrammet, IM och Gymnasiesärskolan.

Ruth Andelius (enbart tisdag och onsdag)
E-post: ruth.andelius@stockholm.se
Telefon: 08-508 38 232
Arbetar med Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Veronik Tegerhag
E-post: veronika.tegerhag@stockholm.se
Arbetar med El- och energiprogrammet och SPRINT (språkintroduktion).

 

Dela:
Kategorier: