Så ansöker du - Arbetsprov Teater 2017-2018

Proven sker under vecka 12 och du blir kallad hit för en halvdag hos oss.

Detta kommer du att få göra på provet:

  • En kort uppvärmning.
  • Uppspel av den förberedda monologen inför teaterlärare följt av en kort intervju.
    Monologtexter hittar du på skolans webbplats.
  • Improvisation i grupp.
     

Välj en av texterna och tänk på följande när du arbetar med monologen:
Vem är du? Var befinner du dig? Vem/vilka pratar du med?

Du kan också välja en egen monolog tagen från en befintlig pjäs.
Ta i så fall med dig en utskrift av texten.

OBS! Provet tar ca 3 timmar så ta gärna med något att äta och dricka.
 

Det är meritvärdet som avgör din rangordning.
Ditt meritvärde är den sammanlagda summan av betygspoäng och provpoäng.
Betygspoäng = summan av de 16 bästa betygen (max 320)
Provpoäng = 1-20 gånger 16 (max 320)
Meritvärdet = betygssumman + provpoäng (max 640)

Dela: