Så ansöker du - Arbetsprov Musikproduktion 2017-2018

Till profilen Musikproduktion på S:t Eriks Gymnasium Estetiska Programmet, inriktning Musik, gör du ett färdighetsprov där du under en workshop visar din förmåga att samarbeta kring en uppgift vid en digital arbetsstation (DAW) och även gör ett spelprov på ditt huvudinstrument. Ansökan är torsdag 23 mars, vecka 12, och tar ca 2 timmar.

Under workshopen får du ett färdigt projekt med musikbakgrunder att arbeta med och vi vill se ditt sätt att jobba vid musikproduktion och att du muntligt kan förklara för oss hur du tänker när du skapar arbetsprovet. Du/ni kan till exempel mixa musiken, göra en remix, göra ett genrebyte av musiken eller arrangera om den - kreativiteten är i fokus. Under workshopen kommer vi arbeta i musikprogrammet Logic Pro X och ha en snabb genomgång av den innan vi sätter i gång.

Du kommer även göra ett spelprov på ditt huvudinstrument. Det vi vill se där är samspelthet, så kom gärna med en musikbakgrund att spela till. På musikproduktion ser vi helst att du har antingen gitarr eller piano som huvudinstrument. Vi spelar mycket i ensemble under studietiden tillsammans medeleverna på musikprofilen och relaterar all kunskap till musikutövande vilket gör att huvudinstrumentet är superviktigt. Vi förväntar oss att du dagligen övar på ditt huvudinstrument under din studietid hos oss. Hör av dig om du har frågor om antagningsprovet, huvudinstrumentet och kunskapsnivåer eller något annat.

Så här beräknas meritvärdet:
Betygsumman = Summan av de 16 bästa betygen (max 320)
Provpoäng = från 1–20 poäng x 16 (max 320)
Meritvärdet = Betygsumman + Provpoäng (max 640)

Hur färdighetsprovet bedöms:
Under workshopen tittar vi på samarbete, kreativitet och förmågan att lösa problem (upp till 10p)
På spelprovet ser vi på instrumentkunskap, spelteknik och musikalitet (upp till 10p). Sammantaget ger det som mest 20p.

Vid frågor, kontakta oss
Musikproduktion:
Timo Silvennoinen, timo.silvennoinen@stockholm.se

Ansökningskod är på gyantagningen är: ESMUS000MUSP-SE

På gymnasieantagningen hittar du oss i Stockholms Stad under S:t Eriks Gymnasium på:
https://ksl.dexter-ist.com/KSL/Default.asp?page=in/bas/selection_searchresult2&SearchResult=yes
 

Dela: