Så ansöker du - Arbetsprov Musik 2017-2018

Till profilen Musik på Estetiska programmet, S:t Eriks Gymnasium, gör du ett färdighetsprov. Provet innehåller en workshop i ensemble där du får möjlighet att visa din förmåga att samarbeta kring en musikalisk uppgift. Du får också göra ett spelprov på ditt huvudinstrument samt en kort intervju. Sökningarna sker tisdag och onsdag i vecka 12 (21/3 och 22/3) och tar ca 2,5 timmar.

Under ensembleworkshopen arbetar vi med två låtar, och vi fokuserar på ditt sätt att jobba på ditt huvudinstrument i ett gruppsammanhang. De låtar vi använder oss av kommer att skickas till dig med ansökningsblanketterna. Under workshopen kommer vi arbeta i ett av skolans ensemblerum. All utrustning som behövs finns på plats, men om du vill du ta med ett eget instrument så går det bra.

Du kommer även att göra ett enskilt spelprov på ditt huvudinstrument. Ta gärna med en musikbakgrund att spela/sjunga till, en ackompanjatör eller skicka noter till oss musiklärare så kan vi ackompanjera. Under studietiden på S:t Eriks gymnasiums estetiska program så spelar vi mycket i ensemble och genomför flera produktioner live inför olika typer av publik. Fokus ligger på praktiskt musikutövande, vilket gör att du får möjlighet att använda dina musikaliska kunskaper på ditt huvudinstrument i möte med andra. Vi förväntar oss att du övar dagligen på ditt huvudinstrument under din studietid hos oss.

Hör av dig om du har frågor om antagningsprovet, huvudinstrument och kunskapsnivåer eller något annat.

Så här beräknas meritvärdet:
Betygsumman = Summan av de 16 bästa betygen (max 320)
Provpoäng = från 1–20 poäng x 16 (max 320)
Meritvärdet = Betygsumman + Provpoäng (max 640)

Hur färdighetsprovet bedöms:
Under workshopen bedömer vi samarbete, kreativitet, initiativförmåga och musikaliskt uttryck (max 10p).
På spelprovet bedömer vi instrumentkunskap, spelteknik och musikaliskt uttryck (max 10p).
Sammantaget ger det som mest 20p.

Vid frågor, kontakta oss
Musik:
Johan Nyberg, johan.nyberg@stockholm.se

Ansökningskod är på gyantagningen är:
Bas: ESMUS000BAS-SE
Gitarr: ESMUS000GI-SE
Piano: ESMUS000PI-SE
Sång: ESMUS000SÅ-SE
Övrigt (exempelvis trummor): ESMUS000ÖVR-SE

På gymnasieantagningen hittar du oss i Stockholms Stad under S:t Eriks Gymnasium på:
https://ksl.dexter-ist.com/KSL/Default.asp?page=in/bas/selection_searchresult2&SearchResult=yes

Dela: