Prövning

Du har som elev rätt att pröva en kurs som du har fått betyg F i eller där
betygsunderlag saknas (BUS).

 

Dela: