Programmet för estetiska verksamheter

Tycker du om att dansa, sjunga, teckna och måla eller spela teater
– då är detta ett bra program för dig!

Du får grundläggande utbildning inom alla estetiska ämnen. Du får träna på att uttrycka dig med hjälp av bild, skådespel, dans och musik. Du får många tillfällen att uppträda och visa upp dina arbeten både i och utanför skolan. Det hjälper dig att stärka ditt självförtroende och din bild av dig själv. Alla elever får en egen iPad där vi gör egna filmer och egen musik som kan spelas i alla digitala medier.

Programmet innehåller även kurser i svenska, engelska, matematik och naturkunskap som alla måste läsa på gymnasiet. Dessutom får alla elever praktisera på riktiga arbetsplatser (APL) under hela 22 veckor. Blandningen av ämnen och kurser ger dig en god grund för att klara sig bra i livet efter gymnasiet.

Utbildningen leder till att du kan delta i konstnärliga projekt och fortsätta att studera eller arbeta inom det konstnärliga området. Du övar på att tala inför andra människor, vilket man har nytta av i många typer av arbete. Kunskaperna från programmet kan även vara användbara för arbete inom förskola och andra fritidsverksamheter.

Läs mer

Mer information om GYS 2013 finns på Skolverkets hemsida! 

Prova-på-perioder - nationella program

Vill du prova på hos oss?

Då är du välkommen på ett studiebesök!

Kontakta samordnare för prova-på, Erika Rästas,
erika.rastas@stockholm.se

Efter studiebesöket bokas prova-på-period för den som är intresserad.
Prova-på-perioder för ht 2017 är vecka 43, 47, 48, 49 och 50.
Prova-på-perioder för vt 2018 är vecka 4, 5, 6 och 7.

Öppet Hus:
Ht 2017: Onsdag 6 december kl 17-19
Vt 2018: Lördag 27 januari kl 11-14
Lärare finns på plats för att informera och svara på frågor.

Välkommen!

Dela: