Estetiska programmet - Musik

Välkommen till den största kommunala estetiska skolan i Stockholm
- och släpp loss din kreativitet!

Våra profiler på det Estetiska programmet, inriktning musik:

 • Musik – Spela eller sjung med ditt huvudinstrument.

 • Musikal – Sjung, dansa och spela teater.

 • Musikproduktion – Producera ljud och musik.

Som elev hos oss får du möjlighet att utveckla din musikalitet både tekniskt och konstnärligt och genomföra framträdanden inför publik. Vårt mål är att ge dig de bästa förutsättningarna för att du ska kunna utveckla de färdigheter som gör det möjligt för dig att bli självständig och att hitta ditt personliga uttryck. Undervisning på ditt huvudinstrument sker både individuellt och i grupp.

S:t Eriks gymnasium är en kommunal gymnasieskola och de estetiska inriktningarna har ett fokus på scenkonst, produktion och berättande i ett unikt samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Utbildningen är studieförberedande, d v s studierna ger dig behörighet att söka vidare till konstnärliga och andra högskolor/universitet. Många av våra gamla elever har gått vidare till högre utbildning och har fortsatt att jobba med musik. Samtliga lärare på musikinriktningen är behöriga och legitimerade. Många är dessutom aktiva producenter, musiker, sångare, och artister och flera undervisar också på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

 

Inriktning musik, profil Musik

Programplan Estetiska programmet, inriktning musik, profil Musik

Krav för examen på högskoleförberedande program

Så ansöker du - Arbetsprov Musik 2017-2018

Programfördjupning (500 p)

 • Ensemble 2
 • Instrument eller sång 2
 • Bruksspel och ackompanjemang eller Instrument och sång 1
 • Musikproduktion
 • Arrangering och komposition 1 eller Ensembleledning och dirigering

Har du ett passionerat intresse för att sjunga eller spela? Vill du jobba med och utveckla ditt musikaliska uttryck? Har du en önskan om att få stå på scen, att möta en publik och att arbeta tillsammans med andra i olika typer av scenproduktioner? Vill du i framtiden ha möjlighet att arbeta som musiker/artist men samtidigt få behörighet till universitet/högskola och därmed hålla alla dörrar öppna? Då är musikprofilen helt rätt för dig.

Musikprofilen på S:t Eriks gymnasium vänder sig till dig som vill jobba med din röst eller något annat som huvudinstrument. Vi arbetar aktivt för att du ska få en bred och djup förståelse för musik, både som hantverk och estetiskt uttryck. Vi erbjuder dig en utbildning med individuella och gemensamma lektioner på ditt huvudinstrument och grupplektioner i sång alternativt bruksspel och ackompanjemang, musikproduktion och gehörs- och musiklära. I varje årskurs jobbar vi med sceniska projekt i olika former, där vi också övar på scennärvaro och möte med publik. Målet är att du ska få erfarenhet av helheten kring en scenisk musikproduktion. Hos oss får du verkligen chansen att utveckla dina färdigheter inom musik som uttryck och känna på hur det är att vara sångare och musiker.

Musikprofilen på S:t Eriks gymnasium är högskoleförberedande och ger dig utmärkta förutsättningar för vidare studier på konstnärliga och andra högskolor/universitet. Musikprofilen på S:t Eriks gymnasium startades 2005, och många av våra gamla elever har gått vidare till högre utbildning och fortsatt att ägna sig åt musik. Samtliga lärare som undervisar på musikprofilen är behöriga och legitimerade. Många är aktiva som musiker, sångare, producenter och artister och flera undervisar också på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Det estetiska programmet på S:t Eriks gymnasium samarbetar med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, vilket gör att vi ser många av deras föreställningar och sätter upp vissa produktioner i deras lokaler tillsammans med deras personal.

Kontaktperson
Johan Nyberg,lärare 
johan.nyberg@stockholm.se, telefon 08-508 38 200, växel

Eivor Kebert, tf rektor
eivor.kebert@stockholm.se

 

 

Inriktning musik, profil Musikal

Programplan Estetiska programmet, inriktning musik, profil Musikal

Krav för examen på högskoleförberedande program

Så ansöker du - Arbetsprov Musikal 2017-2018

Programfördjupning (500 p)

 • Dansteknik 1
 • Dansgestaltning 2
 • Instrument och sång 2
 • Scenisk gestaltning 1
 • Sceniskt karaktärsarbete

Har du ett brinnande intresse av att sjunga, dansa, och spela teater? Vill du få jobba med alla dessa uttryck? Har du en önskan att få stå på scen? Möta en publik? Arbeta tillsammans i olika produktioner? Vill du i framtiden arbeta som musikalartist? Och samtidigt få behörighet till högskolan och hålla alla dörrar öppna? Då är musikalprofilen helt rätt för dig.

Musikalprofilen på S:t Eriks gymnasium vänder sig till dig som vill jobba med sång, dans och teater. Vi arbetar aktivt för att du ska få förståelse för musikalformens uppbyggnad och erbjuder dig en bred utbildning med individuella sånglektioner, sång i grupp, dans- och teaterundervisning. I varje årskurs jobbar vi med någon form av sceniskt projekt,
där vi övar scennärvaro och möter publik. Detta utmynnar i en stor slutproduktion i årskurs 3, en fullängds musikal, med orkester, ljus och ljud – så nära en professionell musikaluppsättning man kan komma. Hos oss får du verkligen chansen att utveckla dina färdigheter inom musikalens tre uttryck och känna på hur det är att vara musikalartist.

Musikalprofilen på S:t Eriks gymnasium är högskoleförberedande och ger dig utmärkta förutsättningar för vidare studier vid både konstnärliga och andra högskolor. Musikalutbildningen på S:t Eriks gymnasium har funnits sedan 1996 och många av våra gamla elever har gått vidare till högre musikalutbildningar och flera arbetar som musikalartister. Samtliga av de lärare som undervisar på musikalprofilen är behöriga, många är också själva aktiva på scen. Det Estetiska programmet har också ett samarbete med Stadsteatern i Stockholm som gör att vi går och ser många av deras föreställningar och lånar deras lokaler vid vissa av våra föreställningar.

 

Kontaktperson
Katarina Markendahl, lärare 
katarina.markendahl@stockholm.se, telefon 08-508 38 273

Eivor Kebert, tf rektor
eivor.kebert@stockholm.se

 

 

Inriktning musik, profil Musikproduktion

Programplan Estetiska programmet, inriktning musik, profil Musikproduktion

Krav för examen på högskoleförberedande program

Så ansöker du - Arbetsprov Musikproduktion 2017-2018

Programfördjupning (500 p)

 • Arrangering och komposition 1
 • Ensemble 2
 • Bruksspel och ackompanjemang eller Instrument och sång 1
 • Musikproduktion 1
 • Musikproduktion 2

Vill du jobba med klanger, sound, ord, rytmer och musik? Vill du lära dig att spela in och producera musik till artister, TV, radio, film eller spel? Vill du i framtiden kunna arbeta med artister och samtidigt få behörighet till universitet och högskola? Då är Musikproduktion helt rätt för dig.

Musikproduktion vänder sig till dig som vill producera musik och utveckla dina förmågor på instrument och sång både tekniskt och konstnärligt. Du spelar/sjunger dessutom i ensemble och jobbar med sceniska projekt, där vi också övar på scennärvaro och möte med publik. Vi förväntar oss att du övar dagligen på ditt huvudinstrument och att du ägnar mycket tid åt musikproduktion och att utveckla färdigheter och kunskaper inför framtiden.

Profilen Musikproduktion på S:t Eriks gymnasium är högskoleförberedande och ger dig förutsättningar för vidare studier på konstnärliga och andra högskolor/universitet. Många av våra gamla elever har gått vidare till högre utbildning och har fortsatt att jobba med musik.

Samtliga lärare som undervisar på profilen Musikproduktion är behöriga och legitimerade. Många är dessutom aktiva producenter, musiker, sångare, och artister och flera undervisar också på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Det Estetiska programmet på S:t Eriks gymnasium samarbetar med Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm, vilket gör att vi kan gå och se en del av deras föreställningar och har möjlighet att sätta upp produktioner i deras lokaler. Som musikproducent gör du det tillsammans med deras personal.

Välkommen till oss och släpp loss din kreativitet!

 

Kontaktperson
Timo Silvennoinen, lärare 
timo.silvennoinen@stockholm.se, telefon 08-508 38 230

Eivor Kebert, tf rektor
eivor.kebert@stockholm.se

Dela: