Estetiska programmet - Estetik och media

Inriktningen Estetik och media är till för dig som vill arbeta med rörliga bilder. Uttryckssätten och kurserna varierar beroende på vilken profil du valt, gemensamt är det berättande arbetet med hjälp av avancerad teknik och kreativa skapandeprocesser. Du utvecklar din förmåga att kommunicera digitalt med bild och ljud där det estetiska uttrycket är viktigt.

På inriktningen Estetik och media har vi två profiler

 • animation

 • film och regi

Är du nyfiken på att se filmer och animationer som våra elever har skapat, besök då våra sidor på Vimeo: https://vimeo.com/sterik för Film och regi samt https://vimeo.com/sterikanimation för Animation.

Profil animation

Poängplan Estetiska programmet, inriktning Estetik och media, profil animation

Färdighetsprov - Estetik och media 2017-2018

Krav för examen på högskoleförberedande program

Programfördjupning (500 poäng)

 • Animation 1
 • Animation 2
 • Animation - specialisering (Visuellt berättande)
 • Film- och tv-produktion 1
 • Film- och interaktiv ljudproduktion

Vill du få en grundläggande utbildning inom animation och berättande?

Vill du utveckla din förmåga inom 2D- och 3D-animering, manus, ljudläggning, redigering och filmfoto?

Utbildningen är till för dig som har ett brinnande intresse för animation oavsett om det handlar om animerad film eller spelgrafik. Tyngdpunkten ligger på digitala animationer, karaktärsarbete och berättande, men du får även lära dig traditionell stop motion och visuella effekter för film (VFX). För att fördjupa dina kunskaper inom bild- och ljudberättande läser du en kurs i Film- och TV-produktion samt en kurs i Film- och interaktiv ljudproduktion.

Vi har goda tekniska resurser med bärbara elevdatorer samt stationära datorer i en sal anpassad för animation. De programvaror du möter i utbildningen är bland annat TVPaint Animation, Blender, Flash, Substance Painter, Premiere Pro, Logic och Photoshop.

Spännvidden i vår profil gör dig väl rustad att söka vidare till en mångfald av kreativa utbildningar och förbereder dig för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Besök gärna vår Vimeosida, https://vimeo.com/sterikanimation 
 

Kontaktpersoner
Jonas Melin, lärare
jonas.melin@stockholm.se, telefon 08-508 38 267

Joel Axberg, rektor
joel.axberg@stockholm.se

 

Profil film och regi

Poängplan Estetiska programmet, inriktning Estetik och media, profil film och regi

Färdighetsprov - Estetik och media 2017-2018

Krav för examen på högskoleförberedande program

Programfördjupning (500 poäng)

 • Film- och tv-produktion 1
 • Film- och tv-produktion 2
 • Filmproduktion
 • Alternativ 1:
  Digitalt skapande 2 samt Film- och interaktiv ljudproduktion
  eller
 • Alternativ 2:
  Manus för film och tv samt Regi

Vill du utveckla din förmåga inom regi, manus, filmfoto, ljud, ljus, redigering och skådespeleri?

Inriktningen är till för dig som har ett brinnande intresse för film och vill kunna skapa, tolka och använda berättelser. Du får möjlighet att skapa båda i egna och gemensamma produktioner.

Efter årskurs två har du möjlighet att fördjupa dig inom foto, klipp, manus, regi eller skådespeleri.

Film och regi förbereder dig för konstnärliga högskoleutbildningar och ger dig en fördel
då vi samarbetar med Stockholms Dramatiska Högskola och Konstfack. Eftersom det Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program blir du även behörig till andra utbildningar på högskola och på universitet inom humanistiska utbildningar.

S:t Eriks gymnasium har goda tekniska resurser och lärare med branscherfarenhet.
Vi arbetar med den senaste kameratekniken och följande program för bild- och ljudbehandling: AVID Media composer, AVID Pro Tools, Adobe After Effects, Adobe Photoshop och Newtek Tricaster.

 

Kontaktpersoner
Cecilia Kanger, lärare
cecilia.kanger@stockholm.se, telefon 076-129 26 45

Johan Stedje, lärare
johan.stedje@stockholm.se, telefon 076-129 20 51

Emma Nordström, rektor
emma.nordstrom@stockholm.se 

 

 

Dela: